Ansvarlig recirkulering
En essentiel del af Molo’s rejse er vores fokus på tøjproduktion i mere ansvarlige materialer såsom genanvendt polyester, hvilket er et bedre alternativt til ny-produceret polyester. Molo bruger bl.a. certificeret nylon og polyester med genanvendt garn, hvilket er med til at reducere mængden af affald på verdens lossepladser. Ved at transformere og genbruge affald til nye ressourcer, giver vi materialet ny værdi og recirkulerer det i værdikæden.
Materialerne
Genanvendte polyesterfibre er lavet af materialer, der ellers oftest ville være endt som affald. Det har den miljømæssige fordel, at det reducerer brugen af olie, genererer mindre CO2 og mindsker behovet for ny polyesterproduktion. Genanvendte nylonfibre, der primært laves af gamle fiskenet, har ligeledes en utrolig miljømæssig fordel. Genbrug og recirkuleringen til nye fibre er med til at mindske mængden af fiskenet og anden type affald - såsom nylontæpper, strømpebukser mm. - der ellers kan ende i verdenshavene som plastikaffaldsøer. Som med genanvendt polyester er brugen af disse recirkulererede fibre med til at reducere mængden af affald, mindske brugen af ressourcer (el, vand, fossile brændstoffer) i produktionen og reducere udslippet af CO2 i naturen.
Find produkter med genanvendte fibre
Du kan finde vores udvalg af produkter, der enten er lavet af eller delvist indeholder genanvendte fibre ved at kigge efter genanvendt-logoet i et produktbilledes højre hjørne. Logoet vil også fremgå af priskiltene på produkter med genanvendte fibre.